Sunday, 05/12/2021 - 03:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học Cơ sở Phong Tân

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt Cụm chuyên môn tháng 11 năm 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

               PHÒNG GD&ĐT GIÁ RAI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               CỤM CHUYÊN MÔN 01                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               ____________________                                                _______________________________________

 

                    Số:  04 /KH-CCM                  Phong Thạnh A, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt Cụm chuyên môn tháng 11 năm 2020

 

Căn cứ Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc  tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hình thức Cụm trường cấp trung học;

Căn cứ Công văn số 450/PGD&ĐT ngày 29/8/2012 của Phòng GD&ĐT về việc  tổ chức quản lý sinh hoạt chuyên môn theo Cụm trường THCS.

Cụm chuyên môn 01 xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sinh hoạt Cụm chuyên môn tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm, nội dung và hình thức sinh hoạt:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 13h30', thứ năm, ngày 19/11/2020; tại trường THCS Phong Thạnh Đông.

2. Nội dung:

- Cụm chuyên môn:

- Cụm chuyên môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện 

Nội dung

1

Toán

TH&THCS Phong Thạnh A

Do Hiệu trưởng phân công.

Chuyên đề: Xây dựng đề cương ôn tập học kì I khối 6, 7, 8, 9

2

Vật lý

THCS Phong Thạnh Đông

Do Hiệu trưởng phân công.

Đề cương ôn tập HKI

3

Hóa học

TH&THCS Phong Thạnh A

Lý Văn Tý

Chuyên đề “ Rèn luyện kỹ năng viết CTHH và cân bằng PTHH”

- Tổ bộ môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện 

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Phong Thạnh Đông

Nguyễn Thị Thu Nương

Ma trận đề và hướng dẫn ra đề kiểm tra giữa học kỳ 1

2

Lịch sử

-TH&THCS Phong Thạnh A

- THCS Giá Rai B

- Trần Thới Hưng

 

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thống nhất cấu trúc và đề cương ôn tập Học kỳ I môn Lịch sử;

3

Địa lý

THCS Phong Thạnh Đông

Phạm Minh Thủ

Soạn hoàn chỉnh nội dung BDHSG phần Địa Lí Kinh Tế theo giới hạn của SGDKHCN

4

Tiếng Anh

THCS Phong Phú

 

Phan Trường Sơn

Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu cho học sinh khối 7.

5

Hóa học

-THCS Phong Phú

- THCS Giá Rai B

- Đinh Thị Nguyện

- Lê Thị Thu Hương

Chuyên đề “ Rèn luyện kỹ năng viết CTHH và cân bằng PTHH”

6

Sinh học 

THCS Giá Rai B

Nguyễn Văn Quấn

Nâng cao hiệu quả NCKH của học sinh ở trường THCS

3. Hình thức: GVBM của đơn vị viết chuyên đề và báo cáo theo từng môn;

4. Thành phần: Toàn thể CBQL & GVBM của 08 môn học thuộc các trường THCS trong Cụm 1 và thành viên tổ bộ môn.

II. Tổ chức thực hiện

1. Các trường TH&THCS, THCS trong Cụm 01

- Tổ chức triển khai kế hoạch này đến toàn thể CB-GV trong đơn vị;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cùng dự ở tất cả các bộ môn theo sự phân công của Cụm trưởng và kiểm tra công tác dự sinh hoạt chuyên môn Cụm của giáo viên đơn vị mình. Ngoài ra, còn chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn môn và giáo viên bộ môn được phân công  viết tham luận, báo cáo về giảng dạy – chuyên đề - chủ đề hội thảo trong nhóm môn hoặc tổ bộ môn, … trực tiếp ký duyệt và gửi qua hộp thư điện tử cho các đơn vị trong Cụm trước ngày sinh hoạt cụm ít nhất 03 ngày để CB-GV có thời gian đọc, nghiên cứu;

- Các trường đăng cai sinh hoạt chuyên môn Cụm phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sinh hoạt chuyên môn: phát biểu khai mạc, CSVC (phòng họp, bàn ghế, máy chiếu, bảng, âm thanh, ánh sáng, …), phối hợp với Cụm trưởng và tổ bộ môn lên chương trình, phân công người điều khiển chương trình, ghi biên bản các cuộc họp, … Viết bài, đưa tin và tổng hợp hồ sơ gửi về Cụm để tổng hợp báo cáo và nộp toàn bộ hồ sơ về Phòng GD&ĐT sau học kỳ 1 và cuối năm học;

- CBQL và GVBM về dự sinh hoạt chuyên môn phải thực hiện trang phục công sở, thực hiện đúng nền nếp quy định về giờ giấc và các quy định khác.

2. Các thành viên tổ bộ môn THCS thị xã

Căn cứ vào kế hoạch của từng Cụm để phân công các thành viên tổ bộ môn triển khai nội dung chuyên đề, hội thảo, ... theo kế hoạch của từng Cụm;

Đề nghị các trường TH&THCS, THCS trong Cụm 01 tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này./.                                                                                  

 

Nơi nhận:                                                                           CỤM TRƯỞNG

- Các trường Cụm 01;

- 08 tổ bộ môn thị xã;

- Lưu VP, CM THCS.

                                                                                                            

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                Nguyễn Quốc Bảo

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 57
Tháng 12 : 155
Năm 2021 : 18.601