Thứ hai, 18/11/2019 - 11:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học Cơ sở Phong Tân

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú