Tuesday, 07/07/2020 - 01:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học Cơ sở Phong Tân

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú